Doplñujúce informácie!

Minimálny účast je 4, a maximálne 12 osoby! Záloha na kurz je 100€

Číslo účtu:

SK3409000000000212851632

Slovenská Sporitel'na, a.s 

Bic kod:GIBASKBX

Michal Vékáš

Do správy pre prijímatela napíšte Vaše priezvisko a dàtum a názov kurzu.

Zostatok poplatu za kurz uhradíte pri nástupe v hotovosti.

STORNO A POPLATOK!

Pri prípadnej neúčasti, neprídenia na kurz záloha prepadá. Je neprenosnà, nevratná!

Ak organizàtor zrušy kurz kvôli nedostatku účastníkov, poplatok za prihlášku bude vráteny.

———————————————

Kiegèszítô információk:

A tanfolyam minimum 4, maximum 12 fôvel indul. A tanfolyami jelentkezès vèglegesítèsèhez 100€ elôleg elutalàsa szüksèges a következô szamlaszàmra.

SK3409000000000212851632

Slovenská Sporitel'na, a.s 

Bic kod:GIBASKBX

Michal Vékáš

A jelentkezô tanfolyamon való megnemjelenèse esetèn a befizetett elôleg visszatèrítèsère nincs lehetôsèg!